Strona glowna
Polski
Angielski
Artykuly
Newsletter
Kalendarz
Linki
Polska Rzymsko-Katolicka Misja Pastoralna p.w. Sw. Brata Alberta
Biuletyny East Bay

Zaproszenia

Kongres gospodarczy organizowany dla Polonii

Z duza przyjemnością informujemy, że Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych planuje "Kongres gospodarczy organizowany dla Polonii" .

Kongres ten odbędzie się w terminie 16-18 czerwca 2007r. w Warszawie oraz w jednym z województw. Udział w kongresie jest nieodpłatny.

Celem wydarzenia będzie zacieśnienie kontaktów gospodarczych Polonii z Polską, pokazanie możliwości inwestycyjnych w kraju, a także podmiotów polskich gotowych do podjęcia współpracy.

Intencją organizatorów jest także budowanie klimatu sprzyjającego kontaktom oraz przekazanie wyraźnego przesłania, że aktywność gospodarcza Polonii w starym kraju jest bardzo pożądana przez rząd polski i środowiska biznesowe.

Na Kongresie zostanie przedstawiona nowa idea współpracy gospodarczej ze środowiskami gospodarczymi Polonii na świecie i konkretna propozycja, która przyspieszy i nada tym zamierzeniom nową jakość.

Zgłoszenia należy przesyłać do Pani Agnieszki Sulenty na adres e-mailowy; agnieszka.sulenta@paiz.gov.pl , tel. (011)(48)(22)334-9856; (011)(48)(22)334-9857;

Ponizej zamieszczamy otrzymane od organizatorow Zjazdu dokumenty dotyczące tej imprezy. Dokumenty te przygotowane są w formacie Adobe PDF.

List z PAIZ 1 (po polsku)
Zaproszenie (po polsku)
Invitation (english)

Dokumenty dotyczące Kongresu Gospodarczego Polonii Świata, 16 -18 czerwca 2007 Warszawa - Województwo Lubelskie

Zaproszenie
Karta zgłoszenia
Congress Information
Informacje Organizacyjne
Karta zgłoszenia
Program of the Polish Expatriate
Program Kongresu Gospodarczego
Invitation
Application form

design by Mariusz Wilkolaski
© Copyright 1995-2007, Edmund Lewandowski