CALL POLAND
Calling Cards 1 cent per minute
CALL BACK from Poland 3.5 c/min
Main site
Polish
English
Articles, Issues
Newsletter
Calendar
News of Polonia
Organizations
Pictures
Links
Contact
SELENE - outstanding Polish classical label
Bulletin of SAN JOSE Polish parish
Polish Churches in the San Francisco Bay Area
Stores where Polish Deli products are available
East Bay bulletins

Polish American articles, issues

Interesting information about some current issues in the Polish American community

Polonia bez agentów

Autor: Edmund Lewandowski

Wielce budujący był dla mnie artykuł wydrukowany 24 listopada 2006 r. w Naszym Dzienniku autorstwa Ryszarda Majdzika p.t. "Państwo bez agentów". Chciałbym przenieść jego odczucia na cały Naród Polski. Nowa ustawa lustracyjna umożliwi Polakom, gdziekolwiek są, na "oddzielenie ziarna od plew". Jestem za ujawnieniem prawdy, tak aby Polacy mogli świadomie wybierać, kto ma być ich demokratycznym przedstawicielem; gdziekolwiek się znajdują i na jakiekolwiek stanowisko wybierają swojego kandydata. Czas już skończyć z polonijną błazenadą i ujawnić kto jest kto.

Ostatnio w naszym środowisku w Kalifornii uaktywnili się ludzie o udowodnionej przeszłości komunistycznej wysyłając do gazet w Polsce apele popierające (nomen omen) dekomunizację oraz rządy PiS. Ci sami ludzie są na liście Wildsteina i absolutnie pozostają głusi na powtarzające sie już od prawie dwóch lat wezwania, aby przedstawili zaświadczenia, że nie byli agentami. Jedynymi reakcjami są wyszydzania typu, że przecież oni są w wolnym kraju (USA) i nikomu nie muszą nic udawadniać. Nowa ustawa pozwoli nareszcie na dojście do prawdy, a jak powtarzał nasz wielki Polak Jan Paweł II słowa Ewangelii "prawda nas wyzwoli". I okaże się wtedy czemu miały służyć podpisy skrzętnie składane pod apelami o dekomunizację. To już, miejmy nadzieję, ostatnie oszukańcze posunięcia agentów zakonspirowanych w Polonii. Nie chodzi mi przy tym o odwet, o jakiś rewanż. To prawda nas wyzwoli, będziemy nareszcie mogli godnie żyć wiedząc kto jest kto.

Mam osobistą satysfakcję z tego, że obecna ustawa lustracyjna obejmuje Polonię. W lipcu 2006 r. brałem udział w posiedzeniach nadzwyczajnej komisji sejmowej przygotowującej tę obecną ustawę. Poinformowałem wówczas posłów o dramatycznej sytuacji w Polonii San Francisco, gdzie były wieloletni komunista (do czego ostatnio sam się przyznał) z roku na rok opanowywał kolejne organizacje polonijne czerpiąc z tego zyski materialne dla siebie i dla swojej rodziny. Dopiero obecna ustawa pozwoli nam ustalić czy podejrzenia o agenturę, wyrażane pod jego adresem przez wielu przedstawicieli Polonii, były słuszne. Poprzedni stan prawny obowiązujący IPN pozwolił nam jedynie stwierdzić, że teczka archiwalna tego pana miała klauzulę tajności. W myśl obowiązujących przepisów teczka IPN tego pana powinna byc jawna. Opieram to na piśmie otrzymanym we wrześniu 2006 r. z Ministerstwa Obrony Narodowej. Więc dlaczego ktoś teczkę IPN tego pana z San Francisco opatrzył klauzulą tajności? Ten sam pan z San Francisco twierdzi na piśmie, że IPN nie jest suwerenny. Pewnie ma dobrze zakonspirowanych agentów, a wiadomo, że w potrzebie towarzysz towarzyszowi pomoże. Nowa ustawa lustracyjna niewątpliwie pozwoli to wyjaśnić.

Niepokoi mnie mała rozbieżność we fragmencie tekstu obecnej ustawy lustracyjnej dotyczącym Polonii, w porównaniu z poprawkami uchwalonymi przez Senat. Otóż senat pogrzebał poprawkę, która wymagała, aby właściwy terytorialnie konsul RP opiniował wniosek organizacji polonijnej wysyłającej zapytanie do IPNu . Innymi słowy, organizacje mają prawo wnioskować do IPN o informacje na temat poszczególnych osób i według wersji senackiej nie było wymagane uzyskiwanie zaopiniowania konsula. W tekście obecnej ustawy jest jednak napisane, że takie zaopiniowanie przez konsula jest konieczne. Przy założeniu, że służba konsularna reprezentuje poglądy obecnych władz państwowych to nie powinno być problemu, ale jeśli dana grupa Polonii ma do czynienia z nieprzychylnym konsulem, sprzyjającym agenturze, to kłopot może być wielki. Dlatego być może dobrze byłoby sprawdzić jak to się stało, że poprawka senacka została w tym wzgledzie odwrócona. Może należało by zaapelować do Prezydenta o wyprostowanie tego przy okazji prezydenckiej nowelizacji ustawy.

2014

Apel Do Polonii - luty 2014

2013

Happy New Year!!!

2012

We realize that this area needs to be updated. There are few articles waiting to be published. We have limited resources. We work as community volunteers. If you think you could help to publish local articles here please use the menu tab "Contact". Thank you.

2011

Cinequest 2011 - San Jose, California

2010

Searching for Chopin

2009

Golden Gate Park Polish Festival

2008

Co nowego w Kongresie Polonii - marzec 2008?
Przed świętami wielkanocnymi w Kalifornii (3/2008)
Niezapomniany koncert


2007

Dokad Zmierzasz Polsko? (10/2007)
President Kaczynski in California - photos (7/2007)
Prezydent Kaczynski w Kalifornii - impresje z San Francisco (7/2007)
IPN historian about Polonia infiltraded by communist agents - interview by Lucja Sliwa with S.Cenckiewicz (7/2007)
Niezwykla okazja (7/2007)
The First Report (6/2007)
Zmiana warty w Kalifornii (5/2007)
Czy Polonia jest chora? (5/2007)
Polonia bez agentów (4/2007)

2006

Krajobraz po wojnie (12/2006)
Creating a democracy in Poland: A Farce or a National Drama? (11/2006)
Obchody Święta Niepodległości w San Francisco (11/2006)
NEW YORK REMEMBERS POLAND'S "FORGOTTEN UPRISING" OF 1944 (7/2006)
Jak duża jest Polonia w San Francisco Bay Area? (1/2006)

2005

Lista nieustannie dementowana (3/2005)
The Federal Government announces new much faster procedure for obtaining a green card through work sponsors (1/2005)

2004

Polish Catholics recall their pain at Auschwitz, Hitler's women guards just as cruel as SS-men (11/2004)
Sharing The Polish Heritage in San Jose (9/2004)
Expectations of Payback (2/2004)
The family gift (1/2004)
Poland America's most loyal ally (1/2004)
Auschwitz Survivor: Too little known about Holocaust's Christian Victims (1/2004)
Honorary Consul for government of Poland appointed (1/2004)
Legislative agenda of the Polish American Congress (1/2004)

2003

Drivers licences for undocumented immigrants in California (11/2003)
On the anniversary of The Warsaw Uprising (08/2003)
How to obtain a professional VISA (H-1B) (03/2003)

2002

Merry Christmas and Happy Holidays + year end events (12/2002)
A Whistle-stop tour of Poland (12/2002)
Polish History at Loyola Marymount University in LA (12/2002)
Northern CA PAC on Poland and UE (11/2002)
Stan Kawczynski helping Polonia on AB2003 (07/2002)
California Holocaust Education Act 2003 (07/2002)
Przemowienie Moskala w Senacie RP (in polish) (06/2002)
Moskal speaks in The Polish Senate (06/2002)
PAC Committee Reacts to "Enigma" Movie (06/2002)
Divide and conquer (04/2002)
SF chronicle about Polish customs (04/2002)
Who is trying to divide Polonia? (02/2002)

1999

Making a Difference: A Conversation with Edmund Lewandowski

1998

Convention to Stop Hate-Mongering

design by M.Wilkolaski